<div align="center"> <h1>Teza Jedenasta</h1> <h3>filozofia, krytyka społeczna i kulturalna, Przemysław Wielgosz</h3> <p>filozofia, polityka, krytyka, sztuka, kino, marks, marksizm, rewolucja, lewica, radykalizm, anarchizm, przemysław wielgosz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.teza11.webd.pl/" rel="nofollow">http://www.teza11.webd.pl/</a></p> </div>